Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

Ne

1.5.

2022

3. neděle velikonoční

Pouť k poctě

Sv. Josefa

8.00

Za ž.+. členy ž. růžence.

10.00

 1.Za ž.+. Josefy z naši farnosti a všechny ctitelé sv. Josefa.

 2.Za ž.+. farníky.

14.30

Slavnostní požehnání.

Po

2.5.

Sv. Atanáš

15.00

Pohřeb +Ludmily Šuráňové.

18.00

18.30

 

Májová pobožnost.

Za+ bratra Petra Kolínka a Boží požehn. a ochranu P.Marie pro ž. rodinu.

Út

3.5.

Sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

6.30

Za ž.+. kněze a nová povolání.

          („tichá Mše sv.“)

St

4.5.

Sv. Florián

Adorační den farnosti

8.00-18.00

 Adorace.

18.00

18.30

 

 Májová pobožnost.

 Za+ rodiče Jana a Annu Tománkovy, +švagry a švagrové a dar zdraví a Boží požehn. pro ž. rodinu.

Čt

5.5.

Sv. Gothard

18.00

18.30

 

Májová pobožnost.

Za+ Marii Kulíškovou, +manžela, rodiče  z 2 stran , dar zdraví a ochranu P.Marie pro celou ž. rodinu.

6.5.

Sv. Jan Sarkander

17.00

Májová pobožnost. (zvláště pro děti)

17.30

 Za+ Jaroslava Miklase, u přílež. 1.výročí úmrtí, +rodiče z 2 stran s prosbou o dar zdraví a Boží požehn. pro ž. rodinu.

 

Sb

7.5.

 

Sv. Benedikt II.

7.00

 Na poděk. P.B. a P.M. s prosbou za potřebné milosti do dalších let na jistý úmysl.

11.00

 Svatba: Martin Polách (Popov č.p.13)  a

               Monika Nováková (Brumov, Družba č.p. 1220)

Ne

5.5.

2022

4. neděle velikonoční

(Neděle Dobrého Pastýře)

8.00

Mše sv. na společné úmysly.

10.00

Za+ rodiče Františka a Alžbětu Kulíškovy, Bohumilu Kulíškovou, +sestry: Miladu a Františku, +švagra Augustina, duše v očistci a Boží požehn. pro ž. rodinu.