Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

Ne

2.1.

2022

2. neděle

po Narození Páně

8.00

Za+ rodiče Jana a Emilii Švachovy, zetě Jana a Boží požehn. pro ž. rodinu.

10.00

 Za+ Ludmilu Matušincovou, +manžela a Boží požehn. pro ž. rodinu.

Po

3.1.

Nejsvětější Jméno Ježíš

14.30

Pohřeb +Aleny Soukupové.

17.30

Za+ Vojtěcha Pinďáka, +rodiče z 2 stran, +sestru, švagry, švagrovou a Boží požehn. a ochranu P.Marie pro celou        ž. rodinu.

Út

4.1.

Sv. Anděla z Foligna

6.30

Za ž.+. farníky. („tichá Mše sv.“)

St

5.1.

Sv. Telesfor

17.30

Za+ Anežku Králíkovou, u přílež. 1.výročí úmrtí a                  ž. rodinu.

Čt

6.1.

Slavnost Zjevení Páně

Tři králové

6.30

 Za ž.+. kněze a nová povolání. („tichá Mše sv.“)

17.30

 Za+ rodiče Urbanovy a Černíčkovy, jejich rodiče, ++ z rodiny a Boží požehn. a ochranu P.Marie pro živé rodiny.

7.1.

Sv. Rajmund z Peňafortu

1. pátek

8.00-17.15

Adorace.

17.30

Za+ Františka Černíčka, u přílež. nedož. 90. let, +manželku Annu, +rodiče z 2 stran, +Veroniku Škubníkovou a Boží požehn. pro ž. rodinu.

So

8.1.

Sv. Severin

7.00

 Na jistý úmysl.

Ne

9.1.

2022

Svátek Křtu Páně

8.00

Za+ rodiče Jana a Irenu Bystrzyckich a ž. rodinu.

10.00

Za+ P. Františka Bureše, u přílež. nedož. 100. let a                 ž. rodinu.