Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

Ne

2.10.

2022

27. neděle v mezidobí

8.00

Mše sv. na společné úmysly.

10.00

 Za+ Hedviku Zvoníčkovy, +manžela Františka a Boží požehn. pro ž. rodinu.

Po

3.10.

Sv. Maxmilián

15.00

Pohřeb +Anny Ujčíkové z Popova.

16.55

Modlitba růžence.

17.30

Za ž.+. Františky z naši farnosti.

Út

4.10.

Sv. František z Assisi

 

 

St

5.10.

Sv. Palmác

16.55

Modlitba růžence.

17.30

Za+ Aloisii a Františka Tkadlecovy, u přílež. 20.výročí úmrtí, +syna Václava, zetě: Bohumila a Ladislava a Boží požehn. pro ž. rodinu.

Čt

6.10.

Sv. Bruno

16.55

Modlitba růžence.

17.30

Za+ Františka Eliáše, +manželku a ž.+. rodinu.

7.10.

Panna Maria Růžencová

1. pátek

8.00-16.45

 Adorace.

16.55

 Modlitba růžence děti.

17.30

 Za ž.+. členy ž. růžence.

Sb

8.10.

Sv. Simeon

7.00

 Za ž.+. farníky.

Ne

9.10.

2022

28. neděle v mezidobí

8.00

Na poděk. P.B. a P.Marii, u přílež. narozenin o. Ondřeje, s prosbou za potřebné milosti pro jeho život i službu a za jeho +rodiče.

10.00

Za+ Marii Fojtíkovou, u přílež. výročí úmrtí, +manžela Josefa, +rodiče a sourozence z 2 stran a Boží požehn. pro ž. rodinu.