Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

Ne

3.4.

2022

5. neděle postní

8.00

Za ž.+. členy ž. růžence.

10.00

 Za+ Vladimíra Vacla, u přílež. 20.výročí úmrtí, +prarodiče Vaclovy a Slovákovy a Boží požehn. pro ž. rodinu.

15.00

Křížová cesta.

Po

4.4.

Sv. Izidor Sevillský

17.30

Za+ Petra Polácha, +rodiče Poláchovy a Manovy a Boží požehn. pro ž. rodinu.

Út

5.4.

Sv. Vincenc Ferrerský

6.30

Za ž.+. farníky. („tichá Mše sv.“)

St

6.4.

Sv. Notger

17.30

 Za+ Karla a Václava Černých, +Františku a Bohumila Fojtíkovy a Boží požehn. pro ž. rodinu.

Čt

7.4.

Sv. Jan Křtitel de la Salle

6.30

Za ž.+. kněze a nová povolání („tichá Mše sv“).

8.4.

Sv. Albert

15.00

 Pohřeb +Ladislava Floreše ze Štítné.

17.00

 Křížová cesta. (zvláště pro děti).

„po Křížové cestě“!!!

 Na poděk. P.B. a P.Marii za 70. let ž., s prosbou za dar zdraví a potřebné Boží milosti do dalších let.

 

Sb

9.4.

 

Sv. Marie Kleofášova

7.00

 Za+ Aloise Strnada (30-denní).

14.30-16.30

Udělování Svátosti Smíření před

velikonočními svátky.

Ne

10.4.

2022

Květná neděle

8.00

Mše sv. na společné úmysly.

10.00

Za+ Jaroslava Zvoníčka, +manželku, bratra Matěje, zetě Rostislava a dar zdraví a Boží požehn. pro ž. rodinu.

15.00

Křížová cesta.