Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

Ne

4.12.

2022

2. neděle adventní

8.00

Za+ Josefa Zvonka, u přílež. výročí úmrtí, +rodiče z 2 stran a Boží požehn. pro ž. rodinu.

10.00

Mše sv. na společné úmysly.

Po

5.12.

Sv. Sába

6.30

Za ž. +. dobrodince naši farnosti.

           („tichá Mše sv.“)

Út

6.12.

Sv. Mikuláš

17.30

Za+ Marii Fojtíkovou od spolužáků.

              (Rorátní Mše sv.)

St

7.12.

Sv. Ambrož

17.30

Za+ Františka Maryáše, u přílež. nedož. 80.let, +rodiče z 2 stran a Boží požehn. a ochranu P.Marie pro ž. rodinu. (Rorátní Mše sv.)

Čt

8.12.

Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

6.30

Za ž.+. farníky. („tichá Mše sv.“)

17.30

Za ž.+. členy ž. růžence.

18.30

„Hodinka odevzdanosti“.

9.12.

Sv. Jan Didak

17.30

 Za+ manžela Josefa Šuráně, +sestru Boženu, zemřelé z rodiny a Boží ochranu pro ž. rodinu.  

                        (Rorátní Mše sv.)

Sb

10.12.

Panna Maria Loretánská

7.00

 Za+ Václava Šenkeříka (30- denní).

Ne

11.12.

2022

3. neděle adventní

8.00

Za+ rodiče Boženu a Josefa Hrnčiříkovy, +bratra a Boží požehn. pro ž. rodinu.

10.00

Na poděk. P.B. a P.Marii za 50. let manželství a dožitých 70. let ž., s prosbou za +rodiče z 2 stran, sestru a švagra.