Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

Ne

8.1.

2023

Svátek

Křtu Páně

8.00

Mše sv. na společné úmysly.

10.00

Za+ Jana Fojtíka, +manželku, zemřelé z rodiny a Boží požehn. pro ž. rodinu.

Po

9.1.

Sv. Julián

17.30

Za Boží Milosrdenství pro +Aloise Pláška a Boží ochranu pro ž. rodinu.

Út

10.1.

Sv. Agathon

6.30

Za ž.+. farníky. („tichá Mše sv.“)

St

11.1.

Ct. Marie Elekta

17.30

Za+ Marii a Aloise Králíkovy, +3 snachy, +děti, zetě, prarodiče Králíkovy a Hýblovy, duše v očistci a B. požehn. pro ž. rodinu.

Čt

12.1.

Sv. Probus

6.30

Za+ papeže Benedikta XVI. („tichá Mše sv.“)

13.1.

Sv. Hilarius z Poitiers

17.30

 Za+ Ludmilu Zvoníčkovou a ž.+. rodinu Zvoníčkovou z Pláňav.

Sb

14.1.

Sv. Sáva Srbský

10.00

 Na poděk. P.B. a P.Marii za 60. let manželství s prosbou za potřebné Boží milosti a dar zdraví do dalších let pro obě rodiny.

Ne

15.1.

2023

2. neděle v mezidobí

8.00

Za+ Anežku Králíkovou, u přílež. výročí úmrtí a Boží požehn. pro ž. rodinu.

10.00

Na poděk. P.B. a P.Marii za 70. let ž. s prosbou za Boží požehn. a ochranu P.Marie do dalších let pro celou ž. rodinu.