Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

Ne

9.1.

2022

Svátek Křtu Páně

8.00

Za+ rodiče Jana a Irenu Bystrzyckich a ž. rodinu.

10.00

 Za+ P. Františka Bureše, u přílež. nedož. 100. let a            ž. rodinu.

Po

10.1.

Sv. Agathon

17.30

Za+ rodiče Šimoníkovy, +prarodiče z 2 stran, syna Ladislava a Boží požehn. a ochranu P.Marie pro                 ž. rodinu.

Út

11.1.

Ct. Marie Elekta

6.30

Za ž.+. farníky. („tichá Mše sv.“)

St

12.1.

Sv. Probus

14.30

Pohřeb +Zdeňky Štěpančíkové ze Štítné.

17.30

Za+ Marii a Aloise Králíkovy, +snachu Štěpánku, jejich +děti, +zetě, prarodiče Králíkovy a Hýblovy a ar zdraví a Boží požehn. pro ž. rodinu.

Čt

13.1.

Sv. Hilarius z Poitiers

17.30

 Za+ Andělu Pinďákovou, +manžela, zemřelé z rodiny a Boží požehn. pro ž. rodinu.

14.1.

Sv. Sáva Srbský

17.30

Za+ Františku Kavanovou, +manžela, syna, snachu,         3 zetě a Boží požehn. a potřebné milosti pro ž. rodinu.

So

15.1.

Sv. Pavel Poustevník

7.00

 Na poděk. P.B. a P.Marii za 70. let ž. s prosbou o Boží požehn. a ochranu P.Marie do dalších let.

Ne

16.1.

2021

2. neděle v mezidobí

8.00

Za+ rodiče Minaříkovy, syna, vnuka, švagra a za+ rodiče Pinďákovy, syna, dceru, vnuka a švagry,                    s prosbou o Boží požehn. a ochranu P.Marie pro celou ž. rodinu.

10.00

Za+ manžela Václava Nováka, švagra Františka, +rodiče z 2 stran a Boží požehn. pro ž. rodinu.