Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

Ne

12.6.

2022

Slavnost

Nejsvětější Trojice

8.00

Za ž.+. členy ž. růžence.

10.00

Za+ Václava Strnada, +rodiče z 2 stran, sourozence a Boží požehn. pro celou ž. rodinu.

Po

13.6.

Sv. Antonín z Padovy

18.30

Za+ Josefa Fojtíka, u přílež. 1.výročí úmrtí a Boží požehn. pro ž. rodinu.

Út

14.6.

Sv. Anastáz

6.30

Za ž.+. farníky. („tichá Mše sv.)

St

15.6.

Sv. Vít

18.30

Za+ Vojtěcha Pinďáka, u přílež. 10.výročí úmrtí, +rodiče, +sestru, všechny ++ z rodiny Pinďákové a Kavanové a za Boží požehn. pro živé rodiny.

Čt

16.6.

Sv. Benon

18.30

Za+ Alžbětu Kubecovou, +manžela, syna, ++ z rodiny a Boží požehn. pro ž. rodinu.

17.6.

Sv. Avitus

17.30

 Za+ Josefa Soukupa, +manželku, rodiče z 2 stran, nemocnou osobu a Boží požehn. pro celou ž. rodinu.

19.30

 Setkání biřmovanců, jejích rodičů a kmotrů.

Sb

18.6.

Sv. Marina

11.00

 Svatba: Andrea Šerá (Popov č.151)

-          Tomáš Zvonek (Vysoké Pole č. 105)

Ne

19.6.

2022

Boží Tělo

8.00

Za+ Josefa Vaculíka, u přílež. Výročí úmrtí a dar zdraví a Boží požehn. pro ž. rodinu.

9.30

Mše sv. na společné úmysly. (Průvod po návsi).