Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

Ne

13.2.

2022

6. neděle v mezidobí

8.00

Za+ rodiče Urbanovy a Černíčkovy, jejich ++rodiče, zemřelé z rodiny a Boží požehn. a ochranu P.Marie pro živé rodiny.

10.00

 Za+ Renatu Machů, u přílež. nedož. 45.let, všechny ++ z rodiny a Boží požehn. pro ž. rodinu.

Po

14.2.

Sv. Dominik Siloský

17.30

Za+ rodiče Poláchovy, 5 synů, zetě a Boží požehn. pro ž. rodinu.

Út

15.2.

Sv. Jiřina

6.30

Za+ rodiče Františka a Bohumilu Holbovy, +děti a Boží požehn. pro ž. rodinu. („tichá Mše sv.“)

St

16.2.

Sv. Juliána

17.30

 Za+ Víta Chovančíka, +rodiče a dar zdraví, Boží požehn. a ochranu P.Marie pro celou ž. rodinu.

Čt

17.2.

Sv. Alexius a druhové

6.30

Za ž.+. farníky. („tichá Mše sv.“)

18.2.

Sv. Simeon

17.30

 Za+ Marii Hýblovou, u přílež. nedož. 100. let, +manžela Františka, syna Stanislava s prosbou o Boží požehn. pro  ž. rodinu.

Sb

19.2.

 

Sv. Godšalk

7.00

 Za+ Václava Mareše, +syna, dceru, 2 zetě, ++příbuzné a dobrodince, s prosbou o Boží požehn. pro ž. rodinu.

Ne

20.2.

2022

7. neděle v mezidobí

8.00

Za+ Anastázii Blanařovou, u přílež. 1.výročí úmrtí a Boží požehn. pro ž. rodinu.

10.00

Mše sv. na společné úmysly.