Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

Ne

13.11.

2022

33. neděle v mezidobí

8.00

Za ž.+. Anežky z naší farnosti.

10.00

 Za+ Danušku Tkadlecovou, u přílež. nedož. 80. let a výročí úmrtí, +rodiče a sourozence z 2 stran a Boží požehn. pro ž. rodinu.

Po

14.11.

Sv. Mikuláš Tavelič

17.30

Za+ Marii Kolínkovou a Boží požehn. a ochranu P.Marie pro ž. rodinu.

Út

15.11.

Sv. Albert Veliký

6.30

Za ž.+. farníky. („tichá Mše sv.“)

St

16.11.

Sv. Markéta Skotská

17.30

 Za+ Stanislava Bartoše, +rodiče z 2 stran, jejich ++děti, zetě, duše v očistci a dar zdraví a Boží požehn. pro ž. rodinu.

Čt

17.11.

Sv. Alžběta Uherská

17.30

Za+ Josefa Dabergera, +manželku, rodiče z 2 stran a Boží požehn. pro ž. rodinu.

18.11.

Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla

17.30

 Za+ Marii Miklíčkovou, u přílež. nedož. 90.let od sousedů.

Sb

19.11.

Sv. Mechtilda

7.00

 Za+ Františku Pinďákovou, +syna Jana, u přílež. nedož. 65.let a Boží požehn. a dar zdraví pro ž. rodinu.

Ne

20.11.

2022

Slavnost

Ježíše Krista Krále

8.00

Mše sv. na společné úmysly.

10.00

Za+ Františka Strnada, 2 bratry, +rodiče a Boží požehn. pro ž. rodinu.