Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

Ne

14.8.

2022

20. neděle v mezidobí

8.00

Za+ Marii Šuráňovou, u přílež. výročí úmrtí, +manžela, +3 dcery, syna Jana a dar zdraví a Boží požehn. pro ž. rodinu.

11.00

Pouť v Jestřabí.

Po

15.8.

Slavnost Nanebevzetí

Panny Marie

6.30

Za ž.+. dobrodince naši farnosti. („tichá Mše sv.“)

17.30

Za ž.+. členy ž. růžence.

Út

16.8.

Sv. Štěpán I. Uherský

6.30

Za ž.+. farníky. („tichá Mše sv.“)

St

17.8.

Sv. Myron

15.00

Pohřeb +Marie Fojtíkové ze Štítné.

18.30

Za+ Marii a Františka Hnaníčkovy, rodiče z 2 stran a Boží požehn. pro ž. rodinu.

Čt

18.8.

Sv. Helena

6.30

Na jistý úmysl. („tichá Mše sv.“)

19.8.

Sv. Jan Eudes

15.00

Pohřeb +Stanislava Štěpančíka ze Štítné.

17.30

 Za+ Stanislava Holbu u přílež. 10. výročí úmrtí, rodiče z 2 stran a Boží požehn. a ochranu P.Marie pro ž. rodinu.

Sb

20.8.

Sv. Bernard

7.30 !!!

 Na poděk. P.B. a P.Marii za 60. let společného života, za+ rodiče z 2 stran a Boží požehn. do dalších let pro celou ž. rodinu.

11.00

 Svatba: Adriana Manová (Štítná č. 430 ) -

               Radek Liška ( Štítná č.544 ).

Ne

21.8.

2022

21. neděle v mezidobí

8.00

Na poděk. P.B., P.Marii a sv. Josefovi za úrodu a žně, s prosbou o Boží požehn. a potřebné milosti pro všechny zemědělce, zahrádkáře a včelaře. (Dožínková Mše sv.)

10.00

Za+ Karla Raka, +rodiče z 2 stran, s prosbou o dar zdraví a ochranu P.Marie pro celou ž. rodinu.