Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

Ne

16.1.

2022

2. neděle v mezidobí

8.00

Za+ rodiče Minaříkovy, syna, vnuka, švagra a za+ rodiče Pinďákovy, syna, dceru, vnuka a švagry, s prosbou o Boží požehn. a ochranu P.Marie pro celou ž. rodinu.

10.00

 Za+ manžela Václava Nováka, švagra Františka, +rodiče z 2 stran a Boží požehn. pro ž. rodinu.

Po

17.1.

Sv. Antonín Veliký

17.30

Za+ Stanislava Kolínka, +dceru, zetě a Boží požehn. a ochranu P.Marie pro ž. rodinu.

Út

18.1.

Panna Maria,

Matka jednoty křesťanů

6.30

Za ž.+. farníky.  („tichá Mše sv.“)

St

19.1.

Sv. Márius a Marta

17.30

Za zemřelé z rodiny Havlíčkové a Levové a dar zdraví a Boží požehn. pro živé z rodiny.

Čt

20.1.

Sv. Fabián a Šebestián

17.30

 Za+ rodiče  Jana  a   Irenu     Bystrzycki,    od     sousedů   Ondřeje.

21.1.

Sv. Anežka Římská

17.30

Za+ Františku a Antonína Filkornovy a dar zdraví a Boží požehn. pro ž. rodinu.

So

22.1

Sv. Vincenc

7.00

 Za+ Františku  Fojtíkovou,  +rodiče  a  Boží  požehn.   a  ochranu P.Marie pro celou ž. rodinu.

Ne

23.1.

2022

3. neděle v mezidobí

Neděle Božího Slova

8.00

Mše sv. na společné úmysly.

10.00

Za+ Ludmilu Zvoníčkovou a ž.+. rodinu Zvoníčkovou z Pláňav.