Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

Ne

19.3.

2023

4. neděle postní

8.00

Za ž.+. Josefy z naši farnosti.

10.00

Za+ Annu Holbovou, ++ z rodiny Holbové a Chovancové a Boží požehn. a ochranu P.Marie pro ž. rodinu.

15.00

 Křížová cesta.

Po

20.3.

Slavnost sv. Josefa,

Snoubence Panny Marie

6.30

Za ž.+. farníky. („tichá Mše sv.“)

17.30

Za+ Aloise Bližňáka, u přílež. 1.výročí úmrtí a ž. rodinu.

Út

21.3.

Sv. Serapion

6.30

Za ž.+. dobrodince naši farnosti.

           („tichá Mše sv.“)

St

22.3.

Sv. Epafrodit

17.30

Za+ Štěpánku a Josefa Králíkovy, +syna Antonína (u přílež. 10.výročí úmrtí), +rodiče z 2 stran, +děti, zetě a Boží požehn. pro ž. rodinu.

Čt

23.3.

Sv. Turibius z Mongroveja

6.30

Za ž.+. kněze a nová povolání.

           („tichá Mše sv.“)

24.3.

Sv. Kateřina Švédská

17.00

 Křížová cesta.

17.30

 Za+ Rostislava Sláčíka, dceru Ivanu, +rodiče z 2 stran a Boží požehn. pro ž. rodinu.

Sb

25.3.

Slavnost Zvěstování Páně

8.00

 Za+ Petra Polácha, u přílež. 10.výročí úmrtí, +sestru, +rodinu Poláchovou a Manovou a Boží požehn. pro ž. rodinu.

Ne

26.3.

2023

5. neděle postní

8.00

Za+ Jaroslava Zvoníčka, manželku, +bratra Matěje, zetě Rostislava a Boží požehn. pro ž. rodinu.

10.00

Mše sv. na společné úmysly.

15.00

 Křížová cesta.