Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

Ne

23.1.

2022

3. neděle v mezidobí

Neděle Božího Slova

8.00

Mše sv. na společné úmysly.

10.00

 Za+ Ludmilu Zvoníčkovou a ž.+. rodinu Zvoníčkovou z Pláňav.

Po

24.1.

Sv. František Saleský

17.30

Za+ Josefa Chovančíka, u přílež. výročí úmrtí, +manželku, syna a Boží požehn. pro ž. rodinu.

Út

25.1.

Obracení sv. Pavla

6.30

Za+ Miloslavu Šnajdovou a všechny její blízké – živé i zemřelé.  („tichá Mše sv.“)

St

26.1.

Sv. Timotej a Titus

17.30

Za+ Františka Davida, +rodiče z 2 stran a Boží požehn. pro ž. rodinu.

Čt

27.1.

Sv. Anděla Mericiová

14.30

 Pohřeb +Jarmily Ptáčkové ze Štítné.

28.1.

Sv. Tomáš Akvinský

17.30

Za+ Marii Černíčkovou, u přílež. 1.výročí úmrtí, +manžela, zemřelé z rodiny a Boží požehn. pro ž. rodinu.

18.15

Modlitební setkání – „Hodinka odevzdanosti“.

So

29.1.

Sv. Sulpicius

7.00

 Za+ Stanislava Holbu (30-denní).

9.30

 Pohřeb +Vincence Ševčíka z Popova.

Ne

30.1.

2022

4. neděle v mezidobí

8.00

Za+ Jaroslava Lysáka, +manželku, +rodiče z 2 stran, nemocnou osobu a Boží požehn. pro ž. rodinu.

10.00

Za+ Anežku Fojtíkovou z Popova, u přílež. 10.výročí úmrtí, za+ manžela Josefa- u přílež,. nedož.90 let, rodiče z 2 stran, +sourozence a Boží požehn. pro ž. rodinu.