Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

Ne

23.10.

2022

30. neděle v mezidobí

Misijní neděle

8.00

Za+ Bohumila Pukýše, u přílež. výročí úmrtí a Boží požehn. pro ž. rodinu.

10.00

Za+ Josefa Vašíčku, u přílež. nedož. 100.let, +manželku, syna, zetě a Boží požehn. pro ž. rodinu.

Po

24.10.

Sv. Antonín Maria Klaret

16.55

Modlitba růžence.

17.30

Za+ Víta Chovančíka, +rodiče a Boží požehn. pro ž. rodinu.

Út

25.10.

Sv. Kryšpín

6.30

Za ž.+. farníky. („tichá Mše sv.“)

St

26.10.

Sv. Rustik

16.55

Modlitba růžence.

17.30

Za+ Bohumila Urbana, +rodiče a Boží požehn. pro ž. rodinu

Čt

27.10.

Sv. Frumencius

6.30

 Za ž.+. dobrodince naši farnosti.

          („tichá Mše sv.“)

28.10.

Sv. Šimon a Juda, apoštolové

16.55

 Modlitba růžence děti.

17.30

 Za+ Vladislava Lorence, +rodiče a Boží požehn. pro ž. rodinu.

Sb

29.10.

Sv. Narcis

7.00

 Za+ Marii Gbelcovou (30-denní).

Ne

30.10.

2022

31. neděle v mezidobí

8.00

Mše sv. na společné úmysly.

10.00

Za+ Vladislava a Zdeňka Štěpančíkovi a Boží požehn. pro ž. rodinu.